Rekonštrukcie

Digitalizácia. Zameriavanie priestoru je pre architektonické profesie časovo náročná a dnes už neefektívna aktivita. Skracujeme čas zberu presných dát z mesiacov na dni. Dodávame plány existujúcich objektov v horizonte dní, a to od historických budov v Rakúsku cez mrakodrapy v Emirátochpo výrobné haly v Mexiku.

BENEFITY

 • Point-Cloud je najmodernejšia, najrýchlejšia a najpresnejšia metóda zberu dát pre tvorbu nových plánov už existujúcich objektov
 • pracujeme s vecnou realitou, čo vám zabezpečí istotu pri plánovaní
 • automaticky generujeme výkazy plôch a kubatúr
 • panoramatická foto-reprezentácia celého objektu vo vysokom rozlíšení, prístupná odkiaľkoľvek, zdielateľná s kýmkoľvek
 • skener a panoramatické snímkovanie zaznamenajú všetko na prvýkrát a preto nie je potrebný viacnásobný vstup do objektu

PRÍKLADY Z PRAXE

 • navždy uchovaný vizuál historického objektu pred prestavbou v digitálnej podobe
  • presné dáta potrebné od plánovaniapo ukončenie prestavby
  • nástroje na správu objektu; všetko v jednej službe
 • cez Point-Cloud mračno bodov je možné prepočítať objem chýbajúceho materiálu pre objekt v havarijnom stave
  • na základe toho stanoviť presný objem materiálu potrebného na renováciu objektu
 • tvorba plánov v požadovanej zložitosti a výstupov pre objekt, ktorý nemá k dispozícii aktuálne plány