Priemysel

Digitalizácia vo výrobe je dnes samozrejmosťou. Spomedzi všetkých klientov máme najviac skúsenosti v automotive a s tvorbou digitálnej dvojičky výroby, čo potvrdzuje aj naša blízka spolupráca s väčšinou automobiliek v EU.

BENEFITY

  • od 20.000 m2 zosnímaného monochromatického mračna v milimetrovej presnosti za jeden deň. V kombinácií s panoramatickým snímkovaním vo vysokej kvalite
  • pri troch a viac nasadených skenovacích tímoch spracujeme za jediný deň až 50.000 m2+
  • pri prestavbách, opravách či výmenách komponentov dokážeme simulovať kolízie objektov bez nutnosti modelovania
  • výber optimálneho procesu v digitálnej simulácii zabezpečí najrýchlejšiu a najbezpečnejšiu premenu v skutočnej výrobe
  • zber dát, skenovanie dynamickou technológiou za plnej prevádzky
  • dlhoročné skúsenosti v práci s v Microstation iV8

PRÍKLADY Z PRAXE

  • zmena alebo výmena vitálnych častí montážnej linky po milimetrovej digitalizácii umožní bezproblémovú montáž nových komponentov a opätovné spustenie výroby cez časových prestojov
  • pomocou presnej digitálnej dvojičky získate istotu pri plánovaní prestavby technickej konštrukcie
  • naša dynamická technológia a odbornosť prináša extrémne presné (2mm) zameranie výrobnej haly, ktoré vám umožní spresniť a doplniť už existujúci digitálny model do väčších detailov