Developer

MAP INDOOR proces sa stáva štandardom v modernom stavebníctve a je súčasťou celého projektového cyklu výstavby. V spolupráci s vašou plánovacou divíziou dokážeme priniesť istotu v plánovaní a celkové zníženie nákladov vynaložených na projekt.

BENEFITY

  • zvyšovanie kvality stavby cez porovnanie Plánované verzus Postavené objekty
  • komplexné plány celého objektu v layoutoch (steny/stĺpy, TZB atď.), zaznamenané po dokončení každej fázy výstavby
  • plány na papieri sú minulosťou, štandardom sa stal 3D BIM model objektu navždy bezpečne uložený na Cloude MAP INDOOR alebo na vašom úložisku
  • cez MAP INDOOR VIEWER je možné zobraziť aktuálny stav celého objektu vašim investorom, a to odkiaľkoľvek cez smartfón
  • komplexný model s pripojeným MAP INDOOR VIEWERom je možné využiť ako plnohodnotný FM nástroj

PRÍKLADY Z PRAXE

  • zachytenie celého prostredia s vysokou presnosťou Point-Cloud, v ktorom bude nová stavba situovaná spolu s panoramatickou prehliadkou
  • monitorovanie každej fázy výstavby pomocou mobilných skenerov, kde výsledkom je komplexný 3D model ako základ pre zložitejší BIM model
  • zvyšovanie efektivity v plánovacom a stavebnom procese, a teda porovnanie PLÁNOVANÉHO verzus skutočne POSTAVENÉHO objektu