Ďalšie služby

Technológia Point-Cloud mračna má nespočetne veľa využití. Naša spoločnosť preto ponúka viacero ďalších služieb v rôznych iných odvetviach, ktoré nie vždy súvisia len s architektúrou alebo stavebníctvom, v ktorých môžeme naplno využiť naše skenovacie technológie.

Scan ARM

 • snímanie objektov a objektových particií pre účely revers-enginering

Expo/Eventy

 • spracovanie celej výstavy do panoramatickej foto-reprezentácie vo vysokom rozlíšení
 • sprístupnenie výstavy online ako pridaná hodnota pre organizátora

Múzeum

 • tvorba panoramatickej online prehliadky celého múzea, s detailným popisom jednotlivých artefaktov pre širokú verejnosť a školstvo

Navigácia

 • navigácia v objekte smartfónom pomocou QR kódov
 • navigácia v objekte smartfónom na princípe rozpoznávania a AR

Room book

 • nový spôsob plánovania, “usporiadania” komponentov v miestnosti (napr. operačná sála) v 3D perspektíve a s možnosťami prihliadať na prirodzené osvetlenie Lino 3D

Building ONE

 • pripravujeme...

Table Models

 • tvorba vecných stolových modelov objektu z Point-Cloud skenu v rôznych mierkach a materiáloch

Diaľnice, železnice, tunely

 • našim špeciálne upraveným skenerom upevneným za vozidlom je možné snímať štruktúry (povrchy ciest) a vyhodnocovať nutnosť opráv a pod.

Konzultácie, kontrola, Q&A

 • na základe detailného mračna bodov dokážeme bez nutnosti modelovania porovnať plánované verzus postavené

Školenia, podpora

 • pripravujeme...

Cloud/Hosting, Data Bank

 • poskytujeme zabezpečené cloudové úložiská na účely archivácie spracovaných Point-Cloud dát a modelov

Poisťovníctvo

 • pripravujeme...

Gaming

 • pripravujeme...

Predaj licencií

 • pripravujeme...