Architektúra/BIM

Našou úlohou je v čo najkratšom časovom horizonte pomocou 3D laserovej technológie vytvoriť presnú digitálnu kópiu objektu, ktorú následne spracujeme podľa vašich požiadaviek. 2D plány, 3D model, BIM model, virtuálna prehliadka, agilné FM softvérové riešenie. Podľa potreby vieme dodať digitálnu informáciu, ktorá najlepšie vyhovuje či už následnému spracovávateľovi dát alebo konečnému užívateľovi.

BENEFITY

  • spracovanie dát v takmer všetkých dostupných modelovacích nástrojoch
  • inteligentný, interaktívny, vykázateľný BIM model je štandard
  • samotný BIM zahŕňa všetky fázy životného cyklu stavby
  • absolútna kontrola pri správe objektu

PRÍKLADY Z PRAXE

  • s pomocou dynamických skenerov máme automaticky vygenerovaný 3D bodový model objektu
    • naši architekti z neho následne vytvoria komplexný BIM model, a to s vysokou presnosťou
  • s milimetrovou presnosťou, ktorú dokážeme zachytiť, je možné negatívnym prepočtom vyrátať napríklad veľmi presne objem fasádnych náterov či omietky, čím zoptimalizujeme potrebný materiál
  • kombinácia mračna bodov a panoramatických fotografií nám umožňuje modelovať veľké objekty omnoho rýchlejšie a presnejšie ako klasickými metódami, a to v horizonte týždňov a nie mesiacov